top of page
pexels-frank-cone-2495173.jpg
Woortmeijer logo monodiapRGB.png

High5 methode | Groei model

De onconventionele aanpak voor tech/IT bedrijven die meer groei uit hun organisatie willen halen.

Waarom de High5 method of growth?

Als je meer resultaat en groei wilt halen uit je organisatie of vestigingen, dan wil ik je kennis laten maken met de ‘High5 method of growth’. Deze methode is vanuit jarenlange praktische ervaring speciaal ontwikkeld voor tech/IT bedrijven met een kennisintensief product of dienstverlening.

 

Dit model geeft je de mogelijkheid om te zien waar de bottleneck qua groei zit bij jouw organisatie. Daarbij wordt er naar alle aspecten van je bedrijf gekeken; de organisatiestructuur, het team, de aanwezige kennis en de markt. Zodra de bottleneck is geïdentificeerd en opgelost, garandeer ik op korte termijn regionale groei en voor de lange termijn continue groei in alle aspecten van je bedrijf.

De High5 method of growth stappen

Er zijn meerdere stappen die leiden naar continue groei. Deze stappen zijn geclusterd in onderstaande 5 thema's.

 

  1. Mindset - De juiste groei-mindset van de organisatie, passend bij de markt.

  2. Connectivity - De sterkste verbinding met de markt.

  3. Knowledge - De kennis die aanwezig is en noodzakelijk is voor de groeimarkt.

  4. Behavior - De adaptiviteit van de organisatie in lijn met dynamiek van de markt.

  5. Consciousness - De bewuste en unieke reden van bestaan.

Screenshot 2022-04-26 at 15.55.08.png

Van blindspot naar sweetspot

Wanneer niet alle 5 stappen zijn doorlopen in je organisatie, ontstaan er zogenaamde blindspots. Hierbij geef ik voorbeelden van drie blindspots die veel voorkomen bij tech / IT organisaties.

Blindspots.png

De stappen in de High5 method of growth kunnen niet los van elkaar worden gezien voor een continue groei van de organisatie. Onderstaande afbeelding laat zien wat er gebeurt als je in een blindspot zit waarbij je één of meerdere stappen mist.

Situatie A: Je zit in de verkeerde markt.

Je hebt een organisatie die een aantal jaren geleden goed aansloot bij de behoefte van de markt. Intern heb je alles goed op de rit: een heldere organisatie(infra)structuur en een prettige cultuur. De loyale klanten blijven terugkomen, maar nieuwe klanten binnenhalen is echter een uitdaging. Je communiceert veel over wat jullie doen, maar het komt niet over bij nieuwe klanten. Wat je mist is de juiste connectiviteit met de markt.

Situatie B: Je bent snel gegroeid, de interne organisatie kan het niet meer bijbenen.

Je hebt een organisatie die vanuit de bezieling heel goed past bij de markt. De aansluiting met de markt is goed, waardoor je sterk groeit als organisatie. Beter kan het niet, lijkt het wel. Wat je mist is een interne organisatie die de groei kan bijhouden. Doordat dit niet het geval is, zal er intern onvrede ontstaan, wat ook extern zijn weerslag zal hebben.

Situatie C: Je bent sterk opportuniteit-gedreven, je pakt kansen die niet passen bij de oorspronkelijke organisatie. Goed voor de korte termijn, niet voor de lange termijn.

Je hebt een stevige organisatie (infra)structuur die goed afgestemd is op de cultuur. De aansluiting met de markt is uitstekend, waardoor je sterk groeit. Ook weet je deals binnen te halen die niet direct aansluiten bij de core business, want je slaat een mooie deal niet graag af. De organisatie is door het succes in allerlei markten sterk opportunistisch gedreven. Wat je mist is het lef om 'nee' te zeggen tegen opportuniteiten die niet passen bij de organisatie.

knowledge & focus.png

Van vestiging naar marktcel

Tot nu toe heb ik gesproken over vestigingen. In de praktijk heb ik het vaak over markt-cellen.

Dit lijkt hetzelfde, met een belangrijke nuance. Een marktcel heeft een duidelijke focus op een specifieke markt. Een marktcel opereert binnen een organisatie, is adaptief, autonoom en ondernemend.

Er is sprake van veel decentrale accountability, waarbij de CEO (of CxO) in hoge mate loslaat.

Het streven is dat de marktcel een maximaal aantal mede-werkers heeft. Wanneer de martkcel dit aantal bereikt heeft splits je de cel op in twee marktcellen met ieder een eigen focus.

 

Een vestiging kan zelfs bestaan uit meerdere marktcellen. Een organisatie kan bestaan uit een netwerk van marktcellen, zowel nationaal en internationaal. Iedere cel opereert volledig autonoom, met een sterk solidariteitsprincipe. Sommige organisaties hebben enkele marktcellen. Er zijn ook organisaties die meer dan 500 cellen wereldwijd hebben.

De Sweet spot - structureel groeien

Wanneer je alle stappen van de High5 method of growth in jouw organisatie doorlopen hebt, kom je automatisch in de High5 Sweet spot.

 

Dit gebeurt er wanneer je in deze ‘Sweet spot’ komt:

 

  • Je zult structurele groei ervaren van alle marktcellen, waardoor je gehele organisatie veel sneller zal gaan groeien.

  • De marktcellen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en zullen op basis daarvan ondernemend worden met minimale risico's.

  • De gehele organisatie is opgebouwd uit een netwerk van marktcellen die adaptief zijn aan hun eigen marktdynamiek. Daardoor kunnen ze zich ook snel aanpassen aan marktveranderingen.

  • Vanuit het HQ heb je veel meer een faciliterende en coachende rol dan een controlerende.

  • Dit fundament van marktcellen, geeft jou ruimte om te focussen op nieuwe groeiprioriteiten van de organisatie. De marktcellen vormen dan een zeer stevig fundament voor de nieuwe groeikansen en het opschalen van je organisatie.

 

De ultieme uitkomst zijn autonoom, ondernemende en continue groeiende decentrale cellen in een platte organisatie. Hier zitten de juiste medewerkers op de juiste plek, met het beste product of de beste dienst afgestemd op de markt. Dit is een zeer stevig fundament voor verdere groei.

Aan de slag met de High5 methode of growth

Wil jij weten of de High5 method of growth voor jouw bedrijf kan werken?

 

Vraag dan vrijblijvend een 45-minuten strategiegesprek aan. In dit gesprek stel ik je aan aantal vragen over je onderneming, je product/dienstverlening en je huidige uitdagingen qua groei.

 

Wanneer ik denk dat ik jouw bedrijf kan laten accelleren en jij staat er voor open, dan praat ik daar graag verder over. Zo niet, dan zal ik je altijd verder helpen met enkele tips, adviezen of je doorverwijzen naar een andere partij. 

bottom of page